Αντλίες από καουτσούκ Viton

Αντλίες από καουτσούκ Viton

Το VITON είναι ένα είδος ελαστικού με εξαιρετική χημική αντοχή. Χρησιμοποιείται για Ο-δακτυλίους, εύκαμπτους σωλήνες και μεμβράνες. Το VITON είναι εμπορικό σήμα της Du Pont, το VITON είναι ένα ελαστομερές φθοριούχου καουτσούκ που χρησιμοποιείται για διάφορες τεχνικές στεγανοποιήσεις, διαφράγματα αντλιών. Η VITON το ονομάζει και συνθετικό καουτσούκ.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.