Αντλίες από χυτοσίδηρο

Αντλίες από χυτοσίδηρο

Ο χυτοσίδηρος είναι κράμα σιδήρου με περιεκτικότητα σε άνθρακα (C) από 2,14% έως 6,67%. Ο χυτοσίδηρος είναι λευκός, γκρι και ελατός. Η χημική σύνθεση και ο ρυθμός ψύξης έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη δομή και τις ιδιότητες του χυτοσιδήρου. Ορισμένα στοιχεία, όπως το πυρίτιο, το νικέλιο και το αλουμίνιο, καθώς και η αργή ψύξη αυξάνουν το σχηματισμό γραφίτη, π.χ. συμβάλλουν στην παραγωγή γκρίζου χυτοσιδήρου.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.