Ανοξείδωτες αντλίες AISI 304

Ανοξείδωτες αντλίες AISI 304

Ο ανοξείδωτος τύπος 304 (1.4301) είναι ο πιο ευέλικτος και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος από όλους τους ανοξείδωτους χάλυβες (18/8). Ανήκει στους ωστενιτικούς / ανοξείδωτους χάλυβες. Η χημική σύσταση, οι μηχανικές ιδιότητες, η συγκολλησιμότητα και η οξείδωση με αντοχή στη διάβρωση είναι πολύ καλές, και ταυτόχρονα έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες και ανταποκρίνεται καλά στην ψυχρή επεξεργασία.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.